Kompenzace za zrušený let

Abyste mohli získat kompenzaci za zrušený let ClaimCloud.cz, musí být splněny určité podmínky:

 • délka zpoždění letu v cílové destinaci, kdy vám letecký dopravce změní let méně než 14 dní před vaším plánovaným odletem
 • jde o let spadající do regulace EC 261/2004
 • délka doby před odletem, kdy jste obdrželi informaci o zrušení letu

žena s chlapcem se dívají z okna haly na letadlo.jpg

Doplňující podmínky:

 • vzdálenost počáteční a cílové destinace je důležitá pro výpočet výše vašeho odškodnění
 • zpoždění letu bylo způsobeno okolností, kterou mohla nebo nemohla letecká společnost ovlivnit

Regulace EC 261/2004:

 • let musí být uskutečněn uvnitř Evropské unie nebo členského státu (Norsko, Island, Švýcarsko)
 • let je operován leteckou společností, jejíž sídlo je na území EU nebo členského státu
 • odletová destinace musí být uvnitř EU nebo členského státu

Oznámení o zrušení letu:
Aby bylo možné o odškodnění za zrušený let žádat, oznámení o zrušení nesmí být oznámeno cestujícímu:

letištní hala s třemi lidmi.jpg

 • více než 2 týdny před původním plánovaným časem odletu
 • ve lhůtě od 2 týdnů do 7 dnů před původním plánovaným časem odletu a nebyl nabídnut náhradní let, který by měl odlet nejpozději 2 hodiny před původním plánovaným časem odletu a zároveň cestující se tak nedostal do cílové destinace nejpozději 4 hodiny po původním plánovaném čase příletu
 • ve lhůtě kratší 7 dní před původním plánovaným odletem a nebyl nabídnutý náhradní let, který by měl odlet nejpozději 1 hodinu před původním plánovaným časem odletu a zároveň cestující se tak nedostal do cílové destinace nejpozději 2 hodiny po původním plánovaném času příletu

Snížení kompenzace na 50 %:
V případě, že cestující využije náhradní spoj navrhnutý přepravcem do cílové destinace, může letecká společnost snížit výši kompenzace o 50 % a to v případech, kdy přílet náhradního spoje nepřekračuje původní čas příletu o:

 • 2 hod u všech letů o délce nejvýše 1 500 km
 • 3 hod v případě letů v rámci EU delších než 1 500 km a všech ostatních letů 1 500 – 3 500 km
 • 4 hod v případě všech ostatních letů